1508., 1509., 1510., 1511, i 1512. rysunek jako świadectwo interesującego wykładu z prawa podatkowego.

Zwykły wpis

bagienny

bagienny

bagienny

bagienny

bagienny