Poniedziałkowe postanowienie na czterysta dziewięćdziesiątym ósmym rysunku.

Zwykły wpis