Spóźnienie trzeciego września zarejestrowane na dwieście czterdziestym ósmym rysunku.

Zwykły wpis