Niedowierzający, że to już piątek na dwieście sześćdziesiątym piątym rysunku.

Standard